Γνωστοποίηση τήρησης αρχείου προσωπικών δεδομένων:

 

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997, σας ενημερώνουμε ότι στην εταιρεία μας τηρείται αρχείο μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών – χρηστών των προϊόντων μας, προερχόμενα από τους ίδιους τους καταναλωτές και τη φόρμα εγγύησης που συμπληρώσανε. Τα δεδομένα αυτά φυλάσσονται και θα χρησιμοποιηθούν μόνο εσωτερικά στην εταιρεία μας και για λόγους σχετικούς με την παροχή της εγγύησης των προϊόντων μας και στα πλαίσια της εμπορικής μας δραστηριότητας. Η εταιρεία μας δεν γνωστοποιεί τα στοιχεία του αρχείου προσωπικών δεδομένων σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε καταναλωτής έχει οποτεδήποτε ελεύθερη πρόσβαση στο αρχείο που αφορά τα δικά του προσωπικά δεδομένα και, εφόσον το επιθυμεί, δύναται να δηλώσει εγγράφως οποιαδήποτε αντίρρησή του επί του περιεχομένου του αρχείου. Υπεύθυνος τήρησης του αρχείου προσωπικών δεδομένων είναι ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας μας, με τον οποίο δύναται κάθε ενδιαφερόμενος να επικοινωνεί είτε τηλεφωνικώς, στο 2310 805980 είτε εγγράφως, στην έδρα της εταιρείας μας: Θέση ‘Μπίλλια’, Περιοχή Αεροδρομίου, Τ.Θ. 60541, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@juropro.gr.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Θέση ‘Μπίλλια’, Περιοχή Αεροδρομίου
Τ.Θ. 60541 – Τ.Κ. 57001 Θέρμη – Θεσσαλονίκης
τηλέφωνο: (+30) 2310 805980
fax: (+30) 2310 805959
email: info@juropro.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Bασ. Αλεξάνδρου 39
Τ.Κ. 12131 Περιστέρι, Αθήνα
τηλέφωνο: (+30) 210 9329061
fax: (+30) 210 9373632
email: info@juropro.gr

Για να σας εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Μάθε περισσότερα