Συναίνεση αιτούντων εργασία

 

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε για την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος. Με τον τρόπο αυτό μας δίνεται η δυνατότητα τώρα ή/και στο μέλλον να έχουμε μια άμεση επικοινωνία για θέσεις που ταιριάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ.

Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων των Υποψηφίων γίνεται υπ’ ευθύνη τους και τα περιεχόμενα σε αυτά στοιχεία που δηλώνει κάθε υποψήφιος είναι ακριβή και αληθή.

  1. Με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός του, κάθε Υποψήφιος παρέχει στην ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε την ρητή εξουσιοδότηση να προβεί στην απαιτούμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου, που θα περιέλθει στην κατοχή της ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε υπ’ ευθύνη του Υποψηφίου.
  2. Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε, δυνάμει της εξουσιοδότησης αυτής προβαίνει στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Υποψηφίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, και κάθε άλλης σχετικής νομοθετικής διάταξης, με σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων των Υποψηφίων για την κάλυψη θέσης, για την οποία απέστειλαν το βιογραφικό τους, ή για την κάλυψη άλλης θέσης που διαχειρίζεται η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε, για την οποία κρίνεται, κατά την επεξεργασία, ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες.
  3. Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε μπορεί να ορίζει ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία ή να διαβιβάζει σε συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα υποβαλλόμενα προσωπικά στοιχεία μέσα στα όρια των προαναφερόμενων διατάξεων.
  4. Κάθε Υποψήφιος έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11 έως και 13 του ν. 2472/1997.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:

Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε σέβεται και προστατεύει την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία μας παρέχετε κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησής σας. Διαβάστε την Δήλωση Απορρήτου η οποία εξηγεί πώς και για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε σχέση με την αίτησή σας και τα σχετικά δικαιώματα και τις επιλογές που έχετε.

Κατά γενικό κανόνα, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης αίτησης που έχετε υποβάλει. Ωστόσο, προσφέρουμε υπηρεσίες στους αιτούντες εργασία που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή να σας είναι χρήσιμες. Για τις υπηρεσίες αυτές χρειαζόμαστε τη συναίνεσή σας, την οποία μπορείτε να μας παράσχετε κατωτέρω για οποιεσδήποτε υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν.

Σας ευχαριστούμε! Ελπίζουμε να παραμείνουμε σε επαφή.

 

Με εκτίμηση,

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Θέση ‘Μπίλλια’, Περιοχή Αεροδρομίου
Τ.Θ. 60541 – Τ.Κ. 57001 Θέρμη – Θεσσαλονίκης
τηλέφωνο: (+30) 2310 805980
fax: (+30) 2310 805959
email: info@juropro.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Bασ. Αλεξάνδρου 39
Τ.Κ. 12131 Περιστέρι, Αθήνα
τηλέφωνο: (+30) 210 9329061
fax: (+30) 210 9373632
email: info@juropro.gr

Για να σας εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Μάθε περισσότερα