Εγγύηση Juro-Pro

Εδώ μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία της συσκευής σας, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, για να ενεργοποιηθεί η εγγύηση.

Eγγύηση κλιματιστικών

Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε., σας παρέχει εγγύηση πέντε (5) ετών για όλα τα μέρη της συσκευής στα κλιματιστικά των σειρών Oxygen Eco, Refresh Eco, Airflow Eco.

Υπόδειγμα τύπου προϊόντος, σειριακού αριθμού και αριθμού εγγύησης μπορείτε να βρείτε εδώ. Ο σειριακός αριθμός είναι εικοσαψήφιος, ο αριθμός εγγύησης δεκατετραψήφιος και οι ετικέτες βρίσκονται στην εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού, στην πλάγια όψη της. Η ετικέτα με τον σειριακό αριθμό προϊόντος υπάρχει και στη συσκευασία της εσωτερικής μονάδας. Τον αριθμό εγγύησης μπορείτε να τον δείτε και στην επιστολή εγγύησης που θα βρείτε μέσα στη συσκευασία της εσωτερικής μονάδας.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία στα ελληνικά και με κεφαλαίους χαρακτήρες


  • ΒΗΜΑ 1
  • ΒΗΜΑ 2
  • ΒΗΜΑ 3
  • ΒΗΜΑ 4
Στοιχεία Αγοραστή
  • Σας ενημερώνουμε ότι στην εταιρεία μας τηρείται αρχείο μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ.

    Υπόδειγμα τύπου προϊόντος, σειριακού αριθμού και αριθμού εγγύησης μπορείτε να βρείτε εδώ:

    Ο σειριακός αριθμός είναι εικοσαψήφιος, ο αριθμός εγγύησης δεκατετραψήφιος και οι ετικέτες βρίσκονται στην εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού, στην πλάγια όψη της. Η ετικέτα με τον σειριακό αριθμό προϊόντος υπάρχει και στη συσκευασία της εσωτερικής μονάδας. Τον αριθμό εγγύησης μπορείτε να τον δείτε και στην επιστολή εγγύησης που θα βρείτε μέσα στη συσκευασία της εσωτερικής μονάδας.