Εγγύηση Juro-Pro

Εδώ μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία της συσκευής σας, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, για να ενεργοποιηθεί η εγγύηση.

Eγγύηση κλιματιστικών

Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε., σας παρέχει επετειακή εγγύηση πέντε (5) ετών για όλα τα μέρη της συσκευής στα κλιματιστικά των σειρών Oxygen Eco, Refresh Eco, Airflow Eco.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία στα ελληνικά και με κεφαλαίους χαρακτήρες


  • ΒΗΜΑ 1
  • ΒΗΜΑ 2
  • ΒΗΜΑ 3
  • ΒΗΜΑ 4
Στοιχεία Αγοραστή
  • Υπόδειγμα τύπου προϊόντος, σειριακού αριθμού και αριθμού εγγύησης μπορείτε να βρείτε εδώ. Ο σειριακός αριθμός είναι εικοσαψήφιος, ο αριθμός εγγύησης δεκατετραψήφιος και η ετικέτα βρίσκεται στην εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού, στην πλάγια όψη της.

    Σας ενημερώνουμε ότι στην εταιρεία μας τηρείται αρχείο μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ.